Ankieta

W jakim stopniu Pana/Pani wiedza na temat zbiorów Muzeum Miasta Jaworzna wzrosła w trakcie uczestnictwa w projekcie?

W jakim stopniu Pana/Pani wiedza na temat historii Jaworzna wzrosła w trakcie uczestnictwa w projekcie?

Czy sposób przekazywania treści w ramach projektu były dla Pana/Pani zrozumiały?

Czy treści przekazywane w ramach projektu były dla Pana/Pani interesujące?

Czy dobór środków przekazu (wirtualne zwiedzanie, materiały wideo, udostępnione publikacje) zastosowanych w ramach projektu był odpowiedni?

Czy po uczestnictwie w projekcie zamierza Pan/Pani zwiedzić osobiście Muzeum?

Jeśli po uczestnictwie w projekcie zamierza Pan/Pani zwiedzić osobiście Muzeum to dlaczego?

Jeśli po uczestnictwie w projekcie nie zamierza Pan/Pani zwiedzić osobiście Muzeum to dlaczego?

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status