O projekcie

Prezentujemy Państwu efekty realizacji zadania pt. Muzeum w sieci – wirtualne zwiedzanie Muzeum Miasta Jaworzna, które składa się z trzech elementów. Pierwszy obejmuje realizację wirtualnego zwiedzenia wystaw stałych:

Salonik mieszczański z kolekcją judaików

Najdawniejsze dzieje górnictwa węgla kamiennego na ziemiach polskich,

Ekspozycja etnograficzna. Strój ludowy, architektura,

Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956,

prezentowanych w naszym Muzeum.

Ponadto w ramach wirtualnego zwiedzania będą Państwo mogli bliżej zapoznać się z ponad osiemdziesięcioma eksponatami, dla których przygotowano dedykowane infografiki, oraz obejrzeć multimedia zamieszczone na wystawach. Następnie można wziąć udział w oprowadzaniu po wystawach stałych wspólnie z pracownikami naszego Muzeum oraz obejrzeć pięć lekcji muzealnych, przygotowanych w oparciu o eksponaty ze zbiorów muzealnych. Ponadto udostępniamy materiały multimedialne prezentowane na wystawach stałych (filmy, prezentacje multimedialne, animacje) oraz wydawnictwa muzealne w formie e-booków. Skorzystanie ze wszystkich elementów wykonanych w ramach zadania
i opublikowanych na stronie internetowej jest całkowicie bezpłatne. Realizację zadania dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status